KONTAKTNE INFORMACIJE

Kmetijska šola GRM
in biotehniška gimnazija
Novo mesto
Sevno 13
8000 Novo mesto
Slovenija
tel: 07 393 47 00
fax: 07 393 47 10

Nahajate se tukaj

  Javni razpis: UREDITEV ZIDANICE TRŠKA GORA

  JN-2017-008 vzdrževalna dela.pdf

  Izvlecek iz PGD plusDegustacijskaSoba.pdf

  Narocnik_ESPD (17).xml

  Razpisna dokumentacija: popravki - stran 3 finančna zavarovanja in vzorec pogodbe, 6. člen ( črta se bančna garancija in se jo nadomesti z menico in menično izjavo za dobro izvedbo posla in odpravo napak v času garancije.

  JN-2017-008 vzdrževalna dela.rtf